ESO I BATXILLERAT

Amb aquests grups d’edat treballem amb l’objectiu de potenciar les cinc habilitats lingüístiques (skills): reading, writing, speaking, comprehension (listening), use of english, així com el lèxic, la morfologia i la sintaxi. Intentarem que els estudiants millorin de forma global la seva competència comunicativa, que inclou:
 

 • Competència gramatical: capacitat de portar a la pràctica les unitats i les regles del sistema de la llengua.
   

 • Competència discursiva: capacitat de fer servir diversos tipus de discurs i d’organitzarlos en funció de la situació comunicativa i dels interlocutors.
   

 • Competència sociolingüística: capacitat d’adequar els enunciats a un context concret, d’acord amb els usos acceptats en una comunitat lingüística determinada.
   

 • Competència estratègica: capacitat per definir, corregir, fer ajustos en el decurs de la situació comunicativa.
   

 • Competència sociocultural: grau de familiaritat en el context social i cultural en què s’utilitza una llengua determinada.
   

 

L’objectiu final és que assoleixin la millor preparació possible per tal d’aconseguir els primers títols oficials d’anglès que atorga el British Council, el Key English Test (KET), el Preliminary English Test (PET) i el First Certificate in English (FCE).

 

Per als alumnes que es vulguin presentar a aquests exàmens, s’oferirà un seguiment tutorial personalitzat per tal d’arribar a aquestes proves amb les màximes garanties d’èxit.

 

Comptem amb un professorat altament qualificat. Llicenciats en filologia anglesa i nadius amb titulació oficial i amb experiència de més de 10 anys en preparació de cursos oficials. Al llarg de tot el curs un coordinador de centre treballa conjuntament amb els professors per garantir el bon funcionament de les classes.

IMG_5458 2.JPG
Prep centre logo_RGB.png